Canting Handmade Batik Fashion

https://sw75282.sfstatic.io/upload_dir/shop/Canting-Logo/canting--video-promo.mp4

Please read first before you order - vilkår

What is Batik ? Hva er Batik ?

Batik is originally from Javanese island of Indonesia that is now being protected by UNESCO. Please noted that our Batik is handmade and every single of them will be made in Indonesia. Your can check how the batik has been made by checking this link:

Batik kommer opprinnelig fra den javanske øya Indonesia som nå er beskyttet av UNESCO. Vær oppmerksom på at vår Batikk er håndlaget og hver eneste av dem vil bli laget i Indonesia. Du kan sjekke hvordan batikken er laget ved å sjekke denne lenken:

 

 

How to order ? Hvordan jeg kan bestille Batik ?

1. Canting Batik is a Monthly Pre-Order (PO) Batik. It will take 3-4 weeks for making the Batik and extra 1-2 weeks for shipping (it depends on the shipping company). Each pattern will be pre-order and beautifully handmade. Each design model are being match according to the production of the batik according to the size that have been given.

Canting Batik er en månedlig forhåndsbestilling (PO) batikk. Det tar 3-4 uker for å lage Batik og 1-2 ekstra uker for frakt (det avhenger av fraktselskapet). Hvert mønster vil være forhåndsbestilt og vakkert håndlaget. Hver designmodell blir matchet i henhold til produksjonen av batikken i henhold til størrelsen som er gitt.    

                     

2. we will start making the orders after we received the payment.  All payment need to be made through this website, www.warungpojok.no. Shipping will be done from Bergen, Norway. Canting, is part of warungpojok.no under Josephine Servering AS (org.nr 926395416). The process will take 3-4 weeks and extra 1-2 weeks depends on traffic and shipping company. You will be notify when the package is ready to be shipped. 

vi vil begynne å gjøre bestillingene etter at vi har mottatt betalingen. All betaling må gjøres gjennom denne nettsiden, www.warungpojok.no. Frakt vil skje fra Bergen, Norge. Canting, er en del av warungpojok.no under Josephine Servering AS (org.nr 926395416). Prosessen vil ta 3-4 uker og ekstra1-2 uker avhenger av trafikk og rederi. Du vil få beskjed når pakken er klar til å sendes.

 

3. Non-refundable. Since Batik has been made handmade and to match into your size. the payment need to be made in advanced and its non- refundable. But we can offer a small adjustment for you, we can refer with our partner here in Norway (separate cost). 

Kan ikke refunderes. Siden Batik er laget håndlaget og passer til din størrelse. betalingen må gjøres på forskudd og kan ikke refunderes. Men vi kan tilby en liten justering for deg, vi kan henvise med vår partner her i Norge (separat kostnad).

Noted: ALL prices are included the shipping fee from Indonesia to Bergen. Customer will only pay the shipping from Bergen to your city.

Merk: ALLE priser er inkludert frakt fra Indonesia til Bergen. Kunden betaler kun frakt fra Bergen til din by.

preload spinner