Canting Handmade Batik Fashion

https://sw75282.sfstatic.io/upload_dir/shop/Canting-Logo/canting--video-promo.mp4

Please read first before you order - vilkår

What is Batik ? Hva er Batik ?

Batik is originally from Javanese island of Indonesia. Please noted that our Batik is handmade. Your can check how the batik has been made by checking this link:

Batik kommer opprinnelig fra den javanske øya Indonesia. Vær oppmerksom på at vår Batikk er håndlaget. Du kan sjekke hvordan batikken er laget ved å sjekke denne lenken:

 

 

How to order ? Hvordan jeg kan bestille Batik ?

1. Canting Batik is a Monthly Pre-Order (PO) Batik. PO will be open every beginning of the month and close at 25th of the month. it will take 3-4 weeks for making the Batik and extra 1-2 weeks for shipping (it depends on the shipping company). You will get notify when the Batik will be ready to be shipped to your place (you will receive notification from your post office of your choice). 

Canting Batik er en månedlig forhåndsbestilling (PO) batikk. PO vil være åpen hver begynnelsen av måneden og stenger 25. i måneden. det vil ta 3-4 uker å lage Batikken og ekstra 1-2 uker for frakt (det avhenger av rederiet). Du vil få beskjed når Batikken er klar til å bli sendt til ditt sted (du vil motta varsel fra postkontoret ditt etter eget valg).       

                      

2. we will start making the orders after 25th of the month. For example June PO, PO for June will be open 1st june and last PO for June is 25th June. on 26th June, we will start the process sewing for June. The process will take 3-4 weeks and additional shipping 1-2 weeks depends on traffic and shipping company. You will be notify when the package is ready to be shipped. 

Vi vil begynne å sy etter 25th. i måneden. For eksempel juni PO, PO for juni vil være åpen 1. juni og siste PO for juni er 25. juni. 26. juni begynner. Prosessen vil ta 3-4 uker og ytterligere frakt 1-2 uker avhenger av trafikk og rederi. Du vil få beskjed når pakken er klar.

 

3. Non-refundable. Since Batik has been made handmade and to match into your size. the payment need to be made in advanced and its non- refundable. But we can offer a small adjustment for you, we can refer with our partner here in Norway (separate cost). 

Kan ikke refunderes. Siden Batik er laget håndlaget og passer til din størrelse. betalingen må gjøres på forskudd og kan ikke refunderes. Men vi kan tilby en liten justering for deg, vi kan henvise med vår partner her i Norge (separat kostnad).

 

4. All payment need to be made through this website, www.warungpojok.no. Shipping will be done from Bergen, Norway. Canting, is part of warungpojok.no under Josephine Servering AS (org.nr 926395416). 

All betaling må gjøres gjennom denne nettsiden, www.warungpojok.no. Frakt vil skje fra Bergen, Norge. Canting, er en del av warungpojok.no under Josephine Servering AS (org.nr 926395416)

preload spinner